Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπαθής γιατί φοβᾶται κανείς ὄχι τόν Θεό, ἀλλά τό νά ἐκπέσει ἀπό τόν Θεό (Κλήμης Ἀλεξανδρείας)