Ὁ στοργικός ἄνθρωπος ζεῖ μέσα σὲ στοργικό κόσμο. Ὁ ἐχθρικός ἄνθρωπος ζεῖ μέσα σὲ ἐχθρικό κόσμο: ὁ καθένας ποὺ συναντᾶμε εἶναι ἡ δική μας ἀντανάκλαση.(Κὲν-Κέϊς)