Ὁ πόλεμος ἔρχεται ἀναπόδραστα γιὰ ψυχὲς ἐλεύθερες.