Ὁ πλοῦτος εἶναι σὰν κοπριά. Ὠφελεῖ μόνο ἄν τὸν διασκορπίζουμε (Κινέζικη παροιμία)