Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἀκούγοντας σὲ μιὰ δίκη τὴν κατηγορία ἐνάντια σὲ κάποιον, βούλωσε τ΄ἕνα ἀφτί του. Καὶ ὅταν τὸν ρωτήσανε γιατί τὸ κάνει ἀπάντησε:
– Μὲ τ΄ἄλλο τ΄ἀφτί μου θ΄ἀκούσω τὸν κατηγορούμενο.