Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὔτε κρύβει τὸ νόημα μὲ τὴν ἀσάφεια οὔτε πλημμυρίζει ἀπὸ λέξεις περιττὲς καὶ μάταια πράγματα. (Μέγας Βασίλειος)