Ὁ κόσμος βρίσκεται σὲ κατάσταση ἀδράνειας, εἶναι βυθισμένος στὸν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας. Κοιμᾶται βαθιά. Κι ὁ Θεὸς τὸν ξυπνάει μὲ πολέμους, θανατικὲς ἐπιδημίες, πυρκαγιές, καταστροφικὲς καταιγίδες, σεισμούς, πλημμύρες, κακοὺς θερισμούς. (Ἅγιος Ἰωάννης Κρονστάνδης)