Ὁ Θεός εἶναι ἐπινοητικός καί χρησιμοποιεῖ ποικίλα φάρμακα γιά τή σωτηρία μας. (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)