Ὁ δυνατότερος ἄνθρωπος ποὺ ὑπάρχει στὴ γῆ εἶναι ἐκεῖνος ποὺ καταφέρνει νὰ ζεῖ περισσότερο μόνος.(Χ. Ἴψεν)