Ὁ διάλογος κωφῶν εἶναι χαρακτηριστική ἔννοια τῆς ἐπικοινωνίας στὴν ἐποχή μας (Γ. Μπαμπινιώτης)