Ἡ ἄτακτη πολυλογία εἶναι γέννημα τῆς ἄτακτης σκέψης. Σπάνια βρίσκουμε πολύ νόημα κάτω ἀπό τά πολλά λόγια