Ἡ ἁπλότητα εἶναι ἡ βασική προϋπόθεση ἠθικῆς ὀμορφιᾶς…….. (Λέων Τολστόι)