Ἡ ἀρετή καὶ μετά τὸ θάνατό μας δὲν χάνεται, ζεῖ καὶ ὅταν πιὰ δὲν ὑπάρχει τὸ σῶμα. (Εὐριπίδης)