Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι τὰ ὁράματα, ἀλλὰ οἱ ἐλεύσεις τῆς θείας Χάριτος ποὺ ἔρχονται σταδιακά (Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)