Ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ὀμορφιᾶς ἀνήκει σὲ μιὰ σφαῖρα δραστηριοτήτων, ὅπου ἐπιτρέπεται νὰ μείνουμε γιὰ πάντα παιδιά (Ἀϊνστάιν)