Ἡ ἀληθινή ἀξιοπρέπεια εἶναι σὰν τὸ ποτάμι: ὅσο πιὸ βαθύ εἶναι, τόσο λιγότερο θόρυβο βγάζει.(Ντὲ Μονταίν)