Ἡ ἀδυναμία τῆς δύναμης εἶναι στὸ νὰ πιστεύει μόνο στὴ δύναμη. (Π. Βαλερύ)