Ἡ ἀδράνεια ἐξασθενίζει τὴ δύναμη τοῦ νοῦ. (Λεονάρντο Ντὰ Βίντσι)