Ἡ ψείρα τρώει τὰ φυτά, ἡ σκουριά τὸ σίδερο, ἀλλά ἡ ψευτιά τὴν ψυχή……. (Ἄ. Τσέχοφ)