Ἡ χειρότερη ἀπό ὅλες τὶς ἁμαρτίες εἶναι τὸ ψέμα, καἰ τὸ χειρότερο ἀπό ὅλα τὰ ψέματα εἶναι τὸ ψέμα γιὰ τὸ Θεό, καὶ τὸ χειρότερο ἀπό ὅλα τὰ ψέματα γιὰ τὸ Θεό εἶναι τὸ ψέμα γιὰ τὸ Θεό καὶ μένα. (Serge Verhovskoy)