Ἡ χαρά δὲν εἶναι στὰ πράγματα. Εἶναι μέσα μας (Richard Wagner)