Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ πάει μόνο στὸν ταπεινὸ καὶ πράο ἄνθρωπο. (π. Πορφύριος)