Ἡ φύση μᾶς ξυπνάει, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς πάει στὸν Πα­ράδεισο. (Γέρων Πορφύριος)