Ἡ ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου κρίνεται ἀπὸ τὴν ποιότητα αὺτοῦ ποὺ θὰ λέγαμε προσωπικὴ προσωπικότητα. Ἄν εἶναι ἐλλιπής, εὔκολα ρεζιλεύεσαι.