Ἡ σιωπηλή εὐγένειά μας. Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ προσώπου μας. Τό εὔγλωττο σύμπαν.