Ἡ σεμνότητα συχνά εἶναι ὑποκριτική, ἐνῶ ἡ ἀφέλεια, ποτέ.(Ζ. ντε Ἀλαμπέρ)