Ἡ πρώτη ἐντύπωση ποὺ δημιουργεῖ ἕνας ἡγεμόνας εἶναι αὐτή ποὺ δίνουν οἱ ἄνθρωποι ποὺ τὸν περιστοιχίζουν. (Νικολό Μακιαβέλι)