Ἡ προσωπικότητά μας εἶναι κῆπος, ἐνῶ ἡ θέλησή μας εἶναι ὁ κηπουρός.(Φ. Μπέϊκον)