Ἡ πολλή λογική ἴσως ὁδηγεῖ στὴν τρέλα καὶ τὸ πιὸ τρελό εἶναι νὰ βλέπεις τὴ ζωή ὅπως εἶναι κι ὄχι ὅπως θὰ πρεπε νὰ εἶναι (Θερβάντες)