Ἡ πιὸ γλυκιὰ μουσικὴ μέσα στὸ σκοτάδι· μνῆμες γυρισμένες στὴν μέσα Σιωπὴ.