Ἡ νηστεία ἀποκαλύπτει τὴν ἀληθινὴ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου. (π. Ἀλέξανδρος Ἐλτσιανίνωφ)