Ἡ μεγάλη ἀρετή ὅσων ἀναζητοῦν τὸ πνευματικό μονοπάτι εἶναι τὸ κουράγιο. (Paulo Coelho)