Ἡ μεγάλη ἀγάπη ποὺ μπορεῖ κάποιος νὰ ἔχει στὸν ἑαυτό του, εἶναι σὲ κάθε περίπτωση ἡ αἰτία γιὰ ὅλα τὰ σφάλματα ποὺ κάνει ὁ κάθε ἄνθρωπος (Πλάτων)