Ἡ μέρα μας, μιὰ συνεχής ἐξερεύνηση. Στά βουνά τῆς ἀγάπης.