Ἡ καρδιά ἔχει τοὺς λόγους της ποὺ ἡ λογική δὲν ξέρει. (Blaise Pascal)