Ἡ κίνηση µερικῶν νέων γιὰ τὴν ἀναρχία εἶναι μεγαλειώδης. Ὅμως τὴν ἔκλεψαν ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν διέστρεψαν. Κατὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ κάθε ἀρχὴ καὶ ἐξουσία θὰ καταργηθεῖ στὸ μέλλον. Μετὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία κάθε ἄνθρωπος δὲν θὰ ἔχει ἀνάγκη ἀνθρώπων, ἀλλὰ οἱ δίκαιοι θὰ ἔχουν κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ καὶ µεταξύ τους.Θὰ καταργηθεῖ κάθε ἐξουσία. (π. Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)