Ἡ θρησκευτικότητά μας πολλὲς φορὲς καλύπτει ἕνα μόνο μέρος τῆς ζωῆς μας, αὐτό ποὺ φαίνεται ἐξωτερικά, κι ὄχι τὸ σύνολό της, κι ὄχι ὅλο τὸ βάθος της· ὅ,τι συνίσταται στὴν ἀνώδυνη τήρηση ἐντολῶν κι ὄχι στὴν ὀδυνηρή ὑποταγή τοῦ ὅλου ἀνθρώπου στὴν ἀπόλυτη ἀπαίτηση τοῦ Θεοῦ.(Ἰωάννης Καραβιδόπουλος)