Ἡ ζωὴ γιὰ νὰ ἔχει νόημα, πρέπει νὰ ἔχει ἀγώνα (π. Θεόκλητος Διονυσιάτης)