Ἡ ζωή εἶναι μιὰ συνεχής ἐπιλογή μεταξύ δημιουργίας καὶ καταστροφῆς. (Κρότοφ Β.)