Ἡ ζωή εἶναι κωμωδία γιὰ τὸν ἔξυπνο, τραγωδία γιὰ τὸν εὐαίσθητο