Ἡ ζωή εἶναι αὐτό ποὺ σοῦ συμβαίνει, ἐνῶ ψάχνεις γιὰ κάτι ἄλλο…….(Thomas La Mance)