Ἡ γῆς δὲν ἔχει κρικέλια γιὰ νὰ τὴν πάρουν στὸν ὦμο καὶ νὰ φύγουν (Στρατηγὸς Μακρυγιάννης)