Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔχει πόρτα χαμηλή· γιὰ νὰ μπεῖς μέσα πρέπει ἢ νὰ σκύψεις ἢ νὰ εἶσαι παιδί……….. ( Ἱερὸς Αὐγουστῖνος)