Ἕνα κράτος, ὅπου ἡ αὐθάδεια καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ νὰ κάνει κανείς ὅ,τι θέλει μένουν ἀτιμώρητα, μπορεῖ νὰ εἶναι κανένας σίγουρος γι’ αὐτό, ὅτι μετά ἀπό ἕνα εὐτυχισμένο ταξίδι τελειώνει βυθισμένο μέσα στὴν ἄβυσσο.(Σοφοκλῆς)