Ἕνας πολιτικάντης σκέφτεται τὶς ἑπόμενες ἐκλογές. Ἕνας πολιτικός, τὶς ἑπόμενες γενιές.(Arthur Clarke)