Ἔχω κάτι νὰ πῶ/διάφανο καὶ ἀκατάληπτο/σὰν κελαηδητό/σὲ ὥρα πολέμου (Ἐλύτης)