Ἐὰν θέλεις νὰ πιάσεις τὸν Θεό, γιὰ νὰ σὲ ἀκούσει, ὅταν προσευχηθεῖς, γύρισε τὸ κουμπὶ στὴ ταπείνωση, γιατί σ΄αὐτὴν τὴν συχνότητα ἐργάζεται ὁ Θεὸς. ( Γέροντας Παΐσιος )