Ἐπιτυχημένος εἶναι ὁ γάμος ποὺ βάζει ὡς βάση ἐπιτυχίας ὄχι τὸν πλοῦτο, ἀλλὰ τὴν ἀρετή……….. (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)