Ἐπειδή ἐλευθερία σημαίνει εὐθύνη, πάρα πολλοί τὴ φοβοῦνται (Μπέρναρντ Σώ)