Δὲν εἶναι ποὺ δὲν προσπαθοῦμε καὶ τὰ πράγματα εἶναι δύσκολα , ἀλλά ἐπειδή δὲν προσπαθοῦμε, γιαυτὸ τὰ πράγματα εἶναι δύσκολα. (Σενέκας)